,

CfP: Gamen – Fun of Funest? – Universiteit Twente, 22 November 2012

(The language of this conference is Dutch)

De directe aanleiding van deze conferentie is het promotieonderzoek van Maria Haagsma (Universiteit Twente) naar problematisch gamegedrag onder jongeren en de ontwikkeling van een preventiemodule in samenwerking met Brijder Jeugd (onderdeel van Brijder Verslavingszorg). Daarnaast is er ook vanuit andere organisaties en disciplines veel aandacht voor het fenomeen gamen en volgen nieuwe ontwikkelingen zich in rap tempo op. Vandaar dit initiatief van Brijder Jeugd en Universiteit Twente.

More after the jump

Het doel van deze conferentie over gamen is om nieuwe inzichten uit zowel de wetenschap, de industrie als de praktijk bij elkaar te brengen. Aan de hand van plenaire sessies, workshops en discussies proberen we antwoorden te krijgen op de volgende vragen:

• Wat is er tot op heden bekend over gamen? Hoeveel volwassenen en hoeveel jongeren gamen? Wat zijn de positieve en negatieve effecten? Zijn spelers in staat om fantasiewereld van realiteit te onderscheiden?

• Hoe worden games gemaakt, wat zijn de verleidingen, hoe werken de onderliggende beloningsmechanismen?

• Bestaat er een profiel van de verslaafde gamer en hoe ziet deze er uit? Welke interventies zijn er om overmatig gamen te voorkomen of te behandelen? Wat zijn de ervaringen hiermee?

• Wat is serious gaming? Wanneer zet je deze toepassing in? Wat zijn de effecten?

• Wat zijn de ervaringen en zorgen van ouders en opvoeders? Zijn deze terecht en wat kan hieraan worden gedaan?

De sprekers

De volgende sprekers met expertise op dit gebied zullen tijdens deze conferentie een voordracht of deelsessie houden: Lea Bouwmeester (PvdA), Laura DeFuentes (Novadic-Kentron), Maria Haagsma (Universiteit Twente), Jan Willem Huisman (IJsfontein), Jeroen Jansz (Erasmus Universiteit Rotterdam), Herm Kisjes (Beter Gamen), Jeroen Lemmens (UvA), Mariken Müller (Brijder Jeugd), Justine Pardoen (Mijn Kind Online), Dimme van der Hout ((Monkey Bizniz), Tony van Rooij (IVO) en Valentijn Visch (TU Delft).

Voor wie bedoeld?

Deze gameconferentie is bedoeld voor iedereen vanuit de zorg, onderwijs, beleid en wetenschap die geïnteresseerd is in jongeren en hun gamegedrag.

Kosten

De kosten voor het volledige programma bedragen €285,-. Dit bedrag is inclusief lunch, borrel en 19% BTW. Voor medewerkers van de Universiteit Twente en voor medewerkers van de zorgbedrijven van de Parnassia Bavo Groep die met jongeren werken geldt een gereduceerd tarief van €150, inclusief BTW.

Accreditatie

Accreditatiemogelijkheden zijn in aanvraag.

Waar en wanneer

De conferentie vindt plaats op 22 november 2012 in DeFabrique, Westkanaaldijk 7 in Utrecht. Een routebeschrijving kunt u vinden op: www.defabrique.nl/route.Vanaf 08.30 uur bent u welkom. Het programma start om 09.30 uur en zal worden afgesloten met een borrel om 16.30 uur.

Contact

Eventuele vragen kunt u stellen via conferentie@brijder.nl.

Aanmelden

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 15 november a.s. via www.brijder.nl of www.brijderjeugd.nl. Hier vindt u ook de meest actuele informatie over het programma, de workshops, de sprekers en een routebeschrijving.

http://www.brijder.nl/Verslaving/gameconferentie/informatie

Become a DiGRA Member

Join the premier international association for professionals, academics, developers and other individuals interested in the evolving fields of digital gaming and game studies.